Hem konsumenten 8 enkla steg för att säkra din NAS

8 enkla steg för att säkra din NAS

by Lyle Smith

Att säkerställa säkerheten för din NAS är av yttersta vikt för att skydda värdefull data från cyberhot i dagens digitala landskap. Konsekvenserna av ett äventyrat system, såsom identitetsstöld, ekonomisk förlust eller skada på rykte, kan vara allvarliga. Genom att följa denna omfattande säkerhetsriktlinje kan användare minska risken för infektioner med skadlig programvara, obehöriga åtkomstförsök och ransomware-attacker genom att utnyttja tillgängliga funktioner för att upprätthålla integriteten hos deras NAS-ekosystem. För den här artikeln kommer vi att använda en QNAP NAS för att exemplifiera processen för hur du säkrar din NAS.

Att säkerställa säkerheten för din NAS är av yttersta vikt för att skydda värdefull data från cyberhot i dagens digitala landskap. Konsekvenserna av ett äventyrat system, såsom identitetsstöld, ekonomisk förlust eller skada på rykte, kan vara allvarliga. Genom att följa denna omfattande säkerhetsriktlinje kan användare minska risken för infektioner med skadlig programvara, obehöriga åtkomstförsök och ransomware-attacker genom att utnyttja tillgängliga funktioner för att upprätthålla integriteten hos deras NAS-ekosystem. För den här artikeln kommer vi att använda en QNAP NAS för att exemplifiera processen för hur du säkrar din NAS.

Säkra din NAS - QNAP

1) Inaktivera standardinloggningar och uppdatera firmware

Generellt sett kan NAS-lösningar uppnå en acceptabel säkerhetsnivå genom att följa två väsentliga metoder. Först, och detta är avgörande, undvik att använda standardinloggningsuppgifterna för admin/lösenord som följer med NAS-enheten. Detta är ofta den första (och enda) attacken som används när man försöker få obehörig åtkomst. Genom att inaktivera standardinloggningen och skapa nya, starka administratörsuppgifter minskar risken för obehörig åtkomst avsevärt.

För det andra är det viktigt att regelbundet uppdatera NAS-firmwaren för att åtgärda kända sårbarheter eller säkerhetsbrister. Det finns alternativ för att slutföra dessa uppdateringar automatiskt, så det är inte mycket arbete på klientsidan. Att hålla NAS-firmware uppdaterad är avgörande för att förhindra en stor andel av skadlig programvara och ransomware-attacker. Vi kommer att täcka mer om detta ämne senare i artikeln. QNAP tillåter sina användare att enkelt ändra/inaktivera sina inloggningskonton och har möjlighet att aktivera automatiska firmwareuppdateringar.

Det är avgörande att följa dessa två grundläggande riktlinjer för att skydda de otaliga NAS-systemen som används. Detta tillvägagångssätt kommer att skydda många av dessa enheter från möjliga säkerhetshot och förbättra den övergripande säkerheten för NAS-ekosystemet.

Utöver dessa grundläggande metoder finns det flera mer omfattande steg du kan vidta för att ytterligare förbättra NAS-säkerheten. I en tid av allt mer sofistikerad skadlig programvara, avancerade hackningstekniker och ihållande brute force-attacker är det avgörande att vara så noggrann som möjligt när du säkrar din NAS. Låt oss utforska dessa avancerade metoder i detalj.

2) Starka lösenord och 2-stegsautentisering

Starka lösenord och möjliggörande av tvåstegsautentisering för alla användarkonton är också avgörande för att förhindra obehöriga åtkomstförsök. Det är tillrådligt att implementera en lösenordspolicy för organisationer eller företag som upprätthåller följande:

 • Användningen av komplexa lösenord
 • Regelbundna lösenordsbyten

Genom att implementera starka lösenord och aktivera 2-stegs autentisering kan användare stärka säkerheten för sina NAS-enheter. QNAP tillhandahåller funktioner som enkelt underlättar dessa säkerhetsåtgärder. QNAP:s Authenticator erbjuder flera alternativ för att logga in på din NAS, såsom tidsbaserade engångslösenord (som kan användas offline), QR-kodskanning, inloggningsgodkännande och onlineverifieringskoder. Dessutom har du möjlighet att komma åt ditt NAS-system utan att använda ett lösenord. Genom att skanna en QR-kod eller godkänna en inloggningsförfrågan kan du enkelt logga in på din NAS.

3) IP-åtkomstskydd förhindrar brute force-attacker

En brute force attack är när en inkräktare försöker flera inloggningskombinationer med olika användarnamn och lösenord för att få obehörig åtkomst till NAS. Denna metod förlitar sig på angriparens uthållighet och beräkningskraft för att bryta igenom svaga inloggningsuppgifter, vilket förstärker vikten av starka, unika lösenord och ytterligare säkerhetsåtgärder som kontolås.

Aktiverar QNAP IP-åtkomstskydd hjälper till att proaktivt skydda mot detta, eftersom du kan konfigurera kontolåsningar som aktiveras efter ett visst antal misslyckade inloggningsförsök.

För att komma åt den här funktionen från kontrollpanelen, navigera till Systemkrav > Säkerhet, Klicka sedan IP-åtkomstskydd på toppen. Här kan du ändra tidsintervallet och justera tillåtna misslyckade inloggningsförsök för en rad olika anslutningstyper.

QNAP Security IP-åtkomstskydd

Som sagt, inaktivering av oanvända tjänster som SSH (ett populärt nätverksprotokoll som erbjuder fjärråtkomst till system, även över osäkra nätverk) och Telnet (ett annat fjärråtkomstprotokoll där användare interagerar med systemets kommandoradsgränssnitt från en fjärrplats) minimerar potentiella ingångspunkter för angripare.

Detta kan inaktiveras på en QNAP NAS via Nätverks- och filtjänster > Telnet / SSH sektion.

QNAP Security inaktiverar SSH och Telnet

4) Portsäkerhet

Såvida du inte har avancerad kunskap om nätverkssäkerhet bör du undvika att aktivera manuell eller automatisk portvidarebefordran och demilitariserade zoner (DMZ). Oerfarenhet kan leda till felkonfigurationer och utsätta din NAS för externa hot. Dessutom bör du undvika använder standardportnummer som ofta riktas mot angripare, som 433 och 8080.

Att komma åt din NAS på distans görs enkelt med QNAP:s myQNAPcloud-länk och kräver inte att några portar öppnas. Detta är det säkraste och enklaste sättet att fjärråtkomst till din NAS.

5) Aktivera ögonblicksbilder för snabb säkerhetskopiering och återställning

Ögonblicksbilder spelar en avgörande roll i dataskydds- och återställningsstrategier. De är en punkt-i-tid kopia (eller bild) av filsystemet/lagrade data. Detta är särskilt användbart med ransomware-attacker, som tillåter användare att enkelt och snabbt återställa sin data och återställa dess tidigare tillstånd.

Anmärkningar: Ransomware krypterar ett offers filer vilket gör dem otillgängliga och ibland låser datorn helt. Angriparen kräver sedan betalning i utbyte mot att återställa åtkomsten till datan eller enheten. De riktar ofta in sig på viktiga filer som dokument, bilder och andra arbetsrelaterade/personliga filtyper.

QNAP:s blockbaserade ögonblicksbilder erbjuder ett effektivt sätt att säkerhetskopiera data genom att endast fånga ändringarna sedan den senaste ögonblicksbilden, vilket minskar lagringskraven och säkerhetskopieringen. Den här funktionen låter användare snabbt återställa data till ett tidigare, opåverkat tillstånd, vilket omintetgör ransomware-attacken. Snapshot Replica-funktionen möjliggör sömlös replikering av ögonblicksbilder till en annan QNAP NAS, vilket säkerställer backup-redundans.

Ibland är ransomware programmerad att kontinuerligt skriva data för att maximera effekten och skadan som orsakas av offrets NAS-system. Det slutliga målet är att skapa mer panik och brådska, vilket påverkar många användare att betala lösensumman snabbt. Den här tekniken hjälper också hackare att undvika systemsäkerhet genom att dölja krypteringsmönster, efterlikna legitima filändringsbeteende och skapa tung nätverkstrafik.

QNAP:s Snapshot Reserve Space-funktion (Pool Guaranteed Snapshot Space) tar itu med detta problem genom att reservera dedikerat lagringsutrymme för ögonblicksbilder, vilket förhindrar fel på grund av otillräcklig kapacitet.

För att komma åt den här funktionen, gå till Lagring och ögonblicksbilder inställningar och navigera till Lagring/Snapshots sektion inom lagring meny. Därifrån väljer du antingen en tjock eller tunn volym eller LUN och klickar sedan på Snapshot alternativ och välj Snapshot Manager. I Snapshot Manager, klicka på Pool Garanterat Snapshot Space knappen längst upp till höger i fönstret och klicka Inställd. Aktivera Aktivera Pool Guaranteed Snapshot Space, ange sedan önskad mängd reserverat utrymme. Slutför allt genom att klicka OK.

QNAP Security Snapshot poolgaranti

6) Implementera en robust katastrofåterställningsplan

Katastrofer som hårdvarufel, naturkatastrofer eller oförutsedda incidenter utgör en betydande risk för NAS-lösningar som kan resultera i permanent dataförlust eller skada. Det är tillrådligt att implementera en omfattande katastrofåterställningsplan för att säkerställa integriteten och tillgängligheten för data som lagras på ditt NAS-ekosystem.

Att diversifiera säkerhetskopieringsplatser hjälper till att minska risken för dataförlust och förbättrar datamotståndskraften under hårdvarufel och även när katastrofala händelser inträffar. Olika lagringsutrymmen inkluderar, men är inte begränsade till, följande:

 • andra NAS-enheter
 • fjärrservrar
 • molntjänster
 • lagringsexpansionsenheter
 • externa hårddiskar

QNAP har tagit itu med mångfalden av säkerhetskopiering genom att implementera en "3-2-1 regel"-riktlinje för säkerhetskopiering av data, QNAP:s Hybrid Backup Sync, vilket starkt uppmuntrar användare att lagra flera kopior av sina data på olika mediatyper och på separata platser för att maximera skyddet mot denna typ av dataförlust.

Den allmänna regeln 3-2-1 för säkerhetskopiering inkluderar följande:

 • Bibehålla tre kopior av dina uppgifter,
 • lagras i åtminstone två olika typer av media,
 • med ett kopia lagras utanför webbplatsen.
Anmärkningar: Regelbunden testning av återställningsprocessen hjälper till att säkerställa tillförlitligheten och tillgängligheten för dina säkerhetskopior. Den kan också identifiera potentiella luckor eller problem i backupstrategin.

7) Automatiska uppdateringar för firmware och appar

Att aktivera funktionen för automatisk uppdatering av firmware är avgörande för att upprätthålla säkerheten och prestandan för din NAS. Som nämnts ovan, bara att hålla din firmware aktuell förhindrar många enkla attacker.

Här är några av sätten som uppdaterad firmware kan hjälpa till att säkra din NAS.

 • Åtgärda sårbarheter: Firmware-uppdateringar åtgärdar kända sårbarheter i operativsystemet och hårdvaran, förseglar potentiella kryphål i säkerheten som angripare kan utnyttja för att få obehörig åtkomst eller kryptera dina filer.
 • Förbättra säkerhetsfunktioner: Firmwareuppdateringar introducerar ofta nya säkerhetsfunktioner eller förbättrar befintliga, vilket stärker den övergripande säkerheten för din NAS. Dessa förbättringar gör det mer utmanande för angripare att äventyra dina data och NAS-system.
 • Upptäcka och förhindra den senaste skadliga programvaran: Genom att aktivera Auto-Update-funktionen kan din NAS automatiskt installera firmware och programuppdateringar, inklusive avancerade säkerhetsfunktioner som upptäcker och förhindrar de senaste malware-attackerna. Detta minskar behovet av manuella uppdateringar samtidigt som du säkerställer att din NAS förblir uppdaterad med de senaste säkerhetskorrigeringarna, buggfixarna och förbättringarna.

QNAP ger ett enkelt sätt att aktivera den här funktionen från deras kontrollpanel. Gå till firmware Update och välj Uppdatera firmware automatiskt under Firmware-uppdateringsinställningar, och du är klar. Det finns till och med ett alternativ att välja typ av automatiska firmwareuppdateringar.

QNAP Security automatisk uppdatering firmware

8) Säkerhetsappar

NAS-säkerhetsappar, tillgängliga via enhetens webbaserade OS och tillgängliga via NAS-appbutiken, ger ytterligare skydd för att stärka säkerheten för NAS-lösningar. Dessa appar erbjuder specialiserade funktioner som sårbarhetssökning, borttagning av skadlig programvara, säkerhetsvarningar i realtid och brandväggsfunktioner, vilket säkerställer ett omfattande systemskydd mot potentiella svagheter och hot. Genom att utnyttja dessa dedikerade säkerhetsapplikationer kan användare avsevärt förbättra den övergripande säkerheten för sin NAS.

QNAP App Center, tillgängligt via QTS OS, är ett omfattande arkiv som erbjuder en rad dedikerade säkerhetsapplikationer för att förbättra det övergripande skyddet för din NAS. Några av dessa inkluderar:

 • Säkerhetsrådgivare: QNAP Security Counselor är en omfattande säkerhetslösning för QNAP NAS-enheter, som omfattar sårbarhetsskanning, borttagning av skadlig programvara och säkerhetsvarningar i realtid för att säkerställa systemskydd. Den tillhandahåller rekommendationer och proaktiva åtgärder för att åtgärda potentiella svagheter och hot, vilket förbättrar den övergripande NAS-säkerheten.
 • QuFirewall: QNAP QuFirewall är en robust brandväggsprogram designad för QNAP NAS-enheter, som erbjuder granulär kontroll över nätverkstrafik för att förbättra NAS-säkerheten. Det låter dig definiera trafikprofiler och kontrollera åtkomst. Applikationen erbjuder också funktioner som portvidarebefordran, DDoS-skydd, IP-blockering och omfattande loggnings- och övervakningsfunktioner för att upptäcka och svara på misstänkt nätverksaktivitet.

QNAP Säkerhetsrådgivare

Slutsats

Även om din data aldrig är 100 % säker, kommer att följa dessa bästa praxis att avsevärt förbättra säkerhetsarkitekturen för ditt NAS-system. Genom att implementera en omfattande grund, utnyttja snapshot-teknik för säkerhetskopiering och återställning av data, skapa en katastrofåterställningsplan (som QNAP:s 3-2-1 säkerhetskopieringsstrategi), hålla dig uppdaterad med firmware och appuppdateringar och använda dedikerade säkerhetsapplikationer, kan du effektivt skydda dina viktigaste data och bibehålla integriteten hos ditt NAS-ekosystem.

QNAP

Engagera dig med StorageReview

Nyhetsbrev | Youtube | Podcast iTunes/Spotify | Instagram | Twitter | TikTok | Rssflöde