Hem Företag Den snabba vägen till hybridmoln: Dell Technologies Cloud

Den snabba vägen till hybridmoln: Dell Technologies Cloud

by StorageReview Enterprise Lab
Dell Tech moln

86 % snabbare att implementera VMware Cloud Foundation än gör-det-själv-modell

VMware Cloud Foundation på Dell EMC VxRail (Dell Technologies APEX Hybrid Cloud) ger en förenklad och strömlinjeformad väg till hybridmolndistribution. Lösningen kan inte bara användas på plats inom 14 dagar[1], men vägen till att få VMware Cloud Foundation i drift på VxRail är också mycket snabbare än att försöka bygga från ren metall. Under vår utvärdering fann vi faktiskt att VCF på VxRail var det 86 % snabbare att implementera än gör-det-själv-modellen.

Fördelarna med VCF på VxRail fortsätter dock när man tittar på livscykeluppdateringar (hårdvara och mjukvara). VCF fortsätter att visa ett enormt värde, är 15 % snabbare, med färre steg. I slutändan är VCF on VxRail-lösningen lättare än gör-det-själv att distribuera och hantera med hundratals uppgifter som automatiseras. I det här dokumentet beskriver vi installationen och konfigurationen av VCF i dessa två modaliteter och lyfter fram de tekniska fördelarna med Dell Technologies APEX Hybrid Cloud.

Beskrivning

Inom Dell Technologies företagsportfölj finns företagets ledande lösning för det moderna mjukvarudefinierade datacentret (SDDC). Dell EMC VxRail är en integrerad hyperkonvergerad infrastruktur (HCI) enhet som utvecklats gemensamt av Dell Technologies och VMware. Medan VMware erbjuder HCI-programvara via partners som säljer vSAN ReadyNodes™ (som Dell EMC också erbjuder), tar VxRail HCI vidare. Med VxRail får kunderna ett helt integrerat, förkonfigurerat och förtestat system som ger virtualisering, beräkning och lagring allt i en enhet. Det faktum att alla delar (inklusive VMware-programvara och Dell EMC PowerEdge-hårdvara och nätverk) kommer i en enda enhet ger kunderna en smidigare väg till distributionen av VMware HCI.

Dell Technologies slutar dock inte där med VxRail. För kunder som vill anamma en hybrid-molnvision, utnyttja behållare för moderna applikationer eller distribuera ett verkligt mjukvarudefinierat datacenter (SDDC), kan de distribuera VMware Cloud Foundation (VCF) på Dell EMC VxRail. VxRail är det första hyperkonvergerade infrastruktursystemet helt integrerat med VMware Cloud Foundation (VCF) SDDC Manager[2], som erbjuder en uppsättning helt integrerade programvarukomponenter från VMware, inklusive vSphere, vRealize, NSX, vSAN och SDDC Manager.

Att integrera VCF med VxRail ger kunderna en enhetlig plattform som är en komplett, automatiserad upplevelse över hela hård- och mjukvarustacken. Genom denna snäva integration kommer kunderna att se en smidig, snabb implementering och en förenklad hanteringsupplevelse samtidigt som de drar nytta av infrastrukturens smidighet som kan accelerera deras organisations förmåga att leverera applikationer. Dessutom, på grund av den djupa integrationen mellan hårdvara och mjukvara, erbjuder VxRail också avgörande operativa fördelar när det kommer till livscykelhantering.

Även om att få ett VxRail-kluster online snabbt har en omedelbar fördel när det gäller affärseffekter, erbjuder de pågående driftsfördelarna de mest imponerande resultaten. Dessa sträcker sig från det uppenbara, som att inte längre söka efter de senaste drivrutinerna som stöds för element som nätverkskort, SSD:er och andra installerade komponenter, till att söka efter programvarukorrigeringar/uppdateringar från VMware. Men det finns också det faktum att Dell Technologies inkluderar nya VMware-funktioner inom 30 dagar till VxRail och Dell Technologies fungerar som en enda kontaktpunkt för alla supportfrågor.

Att snabbt ge kunderna nya funktioner är också en enorm fördel. Till exempel, i mitten av 2020, släppte VMware flera uppdateringar kring deras Tanzu-mjukvara som gör det möjligt för kunder att köra Kubernetes från ett enda kontrollplan. För VxRail-kunder som anammar modern applikationsleverans erbjuder VCF on VxRail en nyckelfärdig process för att få Tanzu online. Operativt ger detta kunderna ett konsekvent sätt att distribuera och hantera traditionella virtuella datorer tillsammans med containrar.

Med tanke på bredden av VMware SDDC-tekniker och användning inom hela företaget, har kunderna två distinkta alternativ när det gäller implementering. Som sådan försökte vi jämföra fördelarna med VCF på VxRail jämfört med alternativet "Gör-det-själv." Vi började med att distribuera VCF på VxRail och arbetade igenom processen med att distribuera värdar, molnbyggare och slutligen livscykeluppdateringarna för hårdvara och mjukvara.

Efter slutförandet återförde vi samma exakta hårdvara till vanilla PowerEdge-servrar, och installerade de enskilda komponenterna som en organisation skulle göra om de distribuerade vSphere-, vSAN-, NSX- och vRealize-komponenter. För livscykelhanteringsfasen utförde vi manuellt uppgraderingen från VVD 5.1.1 till 5.1.2.

Tabellen nedan belyser dessa tre definierbara segment, även om det bör noteras att livscykelåtgärderna kommer att vara en evig uppgift som organisationer kommer att engagera sig i regelbundet.

Även om vi ser omedelbara fördelar med implementering (vilket innebär att kunderna kommer att vara online och leverera snabbare med VxRail), kommer de pågående fördelarna med livscykelhantering att spara tid och göra det möjligt för verksamheten att fokusera insatser någon annanstans under klustrets hela livscykel.

Även om dessa är jämförelsesiffrorna på hög nivå, diskuterar följande rapport dessa resultat i detalj med de tekniska processerna och tiden för att slutföra varje steg. Medan de kumulativa time-lapse-resultaten berättar historien, ger detaljerna i processen och den medföljande uppgiftslistan klarhet i skillnaderna mellan att köpa en konstruerad apparat i VxRail från Dell EMC jämfört med standard x86-barmetallservrar.

Slutligen, redovisning av VxRail-fördelarna försummar att ta hänsyn till tiden från beställning till leverans. Dell Technologies erbjuder flera fasta konfigurationer från fabriken som kan vara på plats och fullt ut implementeras inom två veckor.

Teknisk översikt

Det primära fokuset var att kvantifiera värdet som levereras av den gemensamt konstruerade nyckelfärdiga lösningen med VCF på VxRail jämfört med att bygga ut bit för bit i gör-det-själv-metoden med Vmware Validated Design. Testningen delades upp i tre delar: utbyggnad av Management-domänen, Workload-domänen och LCM. Genom att göra detta kunde vi samla lika-till-lika tid för att slutföra slutsatser om båda lösningsmetoderna.

För teständamål använde vi ett kluster med åtta noder; fyra noder konfigurerades för hanteringsdomänen och fyra noder för arbetsbelastningsdomänen.

Servrar – 8 Dell EMC PowerEdge R640

  • Minne – 576 GB ram
  • Nätverk – 2 x Mellanox25GbE 2P ConnectX4LX
  • Lagring – 4 x 3.84 TB SSD:er Total kapacitet 15.4 TB
  • Lagringskontroll – Dell EMC HBA330 Mini

Alla tester utfördes genom att börja med alla värdar i ett avstängt tillstånd. Både Dell Technologies och VMwares installations- och konfigurationsdokumentation följdes.

VMware-programvaruversioner

  • VMware Cloud Foundation – Initial build 3.9.0 – Uppgradering 3.10
  • VMware Validated Design Initial build 5.1.1 – Uppgradering 5.1.2

Dell Technologies APEX Hybrid Cloud Implementation Resultat

Dell Technologies har effektiviserat den inledande utbyggnadsprocessen med förinstallerad programvara från fabriken. På mindre än två timmar (01:54:44), vi hade våra fyra hanteringsnoder påslagna, ESXi installerad och konfigurerad med Jumbo Frames, klustrade och Cloud Builder Appliance utplacerad, och var redo att initiera VMware Cloud Foundation-distribution.

Under installationen och konfigurationen av VCF på VxRail styrs processen mestadels av guider, som matar in den avgörande informationen som dras in i en JSON-fil för enheten att använda för att konfigurera detaljer från nätverk till värdnamn och IP-adresser på de olika virtuella maskinerna. Detta tillvägagångssätt är som gör-det-själv med VMware Validated Design-metoden som beskrivs längre fram i rapporten. Du fyller i en miljöarbetsbok som tas in i guiden. Du måste fortfarande verifiera informationen som dras in och ange lösenord. Vi tyckte att den här upplevelsen var enkel att använda och gjorde det möjligt för snabb verifiering av information innan utbyggnaden.

Till skillnad från gör-det-själv-bygget, med VCF på VxRail, konfigurerar du först bara de värdar du behöver för hanteringsklustret. När du distribuerar din arbetsbelastningsdomän konfigurerar du värdarna för arbetsbelastningsdomänen på samma sätt som hanteringsdomänen. Vi vill också notera att under driftsättningen av arbetsbelastningsdomänen automatiseras NSX-T med VCF på VxRail, medan det är en manuell installation i gör-det-själv-distributionen. VMware Cloud Foundation kör genom en serie skript som installerar och konfigurerar nätverksmiljön. Dessa inkluderar NSX-T-hanterare, två ytterligare styrnoder, import av CA-signerade certifikat, anslutning till vCenter, skapande av transportzoner, upplänksprofiler, nätverks-I/O-kontrollprofiler, NSX-segment för system, upplänk, överlagringstrafik, transportnodprofil, ESXi-värdtransportnod, tar bort ESXi-värdar från vSphere distribuerad switch och konfigurerar dynamisk routing.

Från ett avstängt tillstånd till både hanterings- och domänen för en arbetsbelastning som är konfigurerad och kör förfluten tid var 09:43:29

Som du kan se i grafiken ovan finns det 85 uppgifter som automatiseras under utbyggnaden av Management Domain med VCF på VxRail. Några exempel på de automatiserade uppgifterna är att importera värdarna till vCenter och installera och konfigurera NSX-V och vRealize Log Insight.

Det fanns totalt 328 automatiserade uppgifter under VCF på VxRail-distributionen av både hanterings- och arbetsbelastningsdomänerna. Jämfört med gör-det-själv-metoden skulle du behöva utföra 338 uppgifter manuellt. Vi skulle också vilja nämna att dessa initiala uppgifter på VxRail-systemen inte utförs av slutanvändare, Dell Technologies Professional Services utför driftsättningen.

Gör det själv med VMware Validated Design Deployment Resultat

I syfte att testa de två miljöerna följde vi VMware Validated Design 5.1.1 Blueprint och distribuerade vår SDDC-miljö med hjälp av Cloud Builder Appliance. Detta gjorde det möjligt för oss att ge den bästa jämförelsen mellan de två miljöernas utbyggnadsalternativ för att antingen rulla ditt eget gör-det-själv- eller VxRail-system.

När du använder gör-det-själv-metoden finns det betydligt fler steg som måste tas, till att börja med att kontrollera att hårdvarukomponenterna är kompatibla med VMware-versionen du distribuerar. Du måste installera ESXi på varje värd och konfigurera nätverk, NTP och SSH manuellt jämfört med Dell EMC VxRail-systemen som levereras med ESXI- och HCI-systemprogramvaran förinstallerad.

Vi upptäckte att DIY-metoden var 86% långsammare när du distribuerar både hanterings- och arbetsbelastningsklustren. Observera att denna tid skulle öka om du inte använde Cloud Builder Appliance och var tvungen att manuellt installera och konfigurera VMware ESXi, vRealize Operations Management, vRealize Life Cycle Manager, NSX-V och NSX-T. Eförfluten tid för implementering i gör-det-själv-miljön var 18:03:28.

Användning av Cloud Builder Appliance möjliggjorde automatisering av 218 uppgifter för att konfigurera hanteringsklustret och ytterligare 74 uppgifter för att konfigurera datorklustret. En stor skillnad när du går DIY-vägen är att använda NSX-T, du måste konfigurera det manuellt, medan med VCF på VxRail är NSX-T konfigurerad för dig. Grafiken nedan visar en lista över uppgifter som utförts av Cloud Builder. Dessa steg skulle normalt konfigureras manuellt när du använder DIY-metoden.

Sammanfattning av livscykelhantering

Vi upptäckte att genom att använda VCF på VxRail kan du utföra uppdateringar 15 % snabbare än DIY-bygget och måste utföra uppgraderingarna på varje komponent individuellt. Observera också att denna procentandel faktiskt skulle vara högre om gör-det-själv-hårdvaran behövt uppdateras. VCF på VxRail utförde uppdateringar som var optimerade inte bara för VMware utan även den underliggande Dell Technologies-hårdvaran. Den gemensamma konstruktionen visades definitivt upp under denna testning och vi kunde se hur detta samarbete hjälper slutanvändare med Dag 2-operationer.

För denna testcykel ville vi simulera en arbetsmiljö. För att göra detta distribuerade vi HCI Bench med 16 virtuella maskiner igång. Dessa virtuella maskiner slogs på och körde belastningstester under hela uppgraderingsprocessen. Detta inkluderade både hanterings- och arbetsbelastningsdomänerna.

En av de främsta fördelarna med att använda VMware Cloud Foundation är den gemensamt konstruerade LCM-metoden som tar bort det tråkiga gissningsarbetet och benarbetet med att utföra uppgraderingar. Den enkla användningen av patchförvaret låter administratörer hitta uppdateringen de letar efter och tillämpa den med minimalt krångel. En metod med ett klick kan förbises i dagens IT-värld, men alternativet är att manuellt undersöka din egen hårdvara mot hårdvarukompatibilitetslistor (HCL), jämföra nödvändiga drivrutiner mot en rad kompatibla firmware och sedan iscensätta varje system på egen hand. Om du har oöverträffade servrar över flera kluster, kan tiden som krävs snöa in mycket.

VxRail gör denna kontroll åt dig på några sekunder och rullar ut uppgraderingarna (om du så vill) automatiskt. Detta är de timmar som sparas vid varje uppdatering eller uppgradering som VxRail kan vara obevakad. Dell Technologies ingenjörskonst integrerar VxRail-uppgraderingar direkt i detta arkiv, vilket har en extra fördel som vi dyker in i nedan. Denna integrerade uppgraderingsmetod hjälper IT-administratörer att spara en betydande mängd tid jämfört med gör-det-själv-metoden.

Med VxRail är det svårt att verkligen beskriva hur mycket tid och arbete du sparar under varje uppdatering och uppgraderingscykel jämfört med att behöva göra benarbetet på egen hand. Det som tar timmar av att korskontrollera din egen hårdvara mot HCL, bekräfta att din enhets fasta programvara är kompatibel med nödvändiga drivrutiner och sedan noggrant iscensätter utrullningen, hanterar VxRail helt på egen hand. Det finns en enorm fördel med att Dell Technologies kan utnyttja sina omfattande tekniska resurser när det kommer till uppgraderingsvägar för firmware. Den urgamla mentaliteten när du närmar dig uppgraderingar på egen hand är att om något fungerar, fixa det inte.

Detsamma kan sägas om firmware, där om uppgraderade drivrutiner fungerar med ett kompatibilitetsområde som stöder den firmware som för närvarande finns på enheten, inte uppgradera om du inte behöver. Så i många fall kommer IT-administratörer att gå igenom en uppgraderingsprocess, se att firmware är kompatibel med de nya drivrutinerna och inte uppgradera. VxRail-lösningen, med stöd av Dell Technologies tekniska resurser, kommer ytterligare att kontrollera mot kända problem eller förbättringar som slutanvändaren kanske inte är medveten om, och uppgradera firmware till en ännu senare version, vilket ger en mer finjusterad lösning än en gör-det-själv-metod kan gå miste om. Under våra tester behövde vi inte uppgradera den fasta programvaran på hårdvaran med DIY LCM-processen, detta skilde sig från VxRail-systemets LCM-process.

Även om det inte skulle vara omöjligt att försöka matcha vad VxRail gör, skulle det kräva en ännu mer forskningsfas under varje uppdateringscykel, inte bara kontrollera drivrutiner och firmware-kompatibilitet, utan också testa möjliga firmwareuppgraderingsvägar för stabilitet innan du går in i det. riktning. För många IT-administratörer och företag har dock många inte tid eller pengar att engagera sig i den processen när HCL:er visar befintliga firmwarerevisioner som kompatibla. VxRail, å andra sidan, har redan gjort benarbetet för kunden och rullat in det i ett klick-tillvägagångssätt.

En annan extra fördel som är inbyggd i VMware Cloud Foundation är att uppgraderingar endast visas som tillgängliga att installera om miljön har uppfyllt den kompatibla revisionskontrollen mot den aktuella installerade versionen. Det betyder att om du vill gå till VMware Cloud Foundation 3.10.1 men har version 3.9.0, kommer du bara att se de uppdateringar som är klara att installera som leder dig till 3.10.1. Detta gäller även Dell Technologies integration med VxRail; du kommer inte att se VxRail-uppdateringar redo att installeras förrän VMware Cloud Foundation har uppdaterats till den version som VxRail-uppgraderingspaketet stöder.

VCF på VxRail inkluderar också en värdefull förkontrollfunktion innan uppdatering. Detta kontrollerar din miljö före uppgradering för att säkerställa att systemen är redo för en uppgradering.

VMware Cloud Foundation om VxRail Lifecycle Management-resultat

När du utför uppgraderingar med VCF på VxRail är VMware SDDC Manager din centrala källa för att uppgradera hela stacken. Dell Technologies har tillsammans med VMware utvecklat VxRail-hårdvaran från SDDC-hanteraren. Dell Technologies använder ett synkront releaseschema anpassat till VMware-uppdateringar. Det betyder att du bara behöver besöka en plats för att hitta och installera tillgängliga uppdateringar. En annan bra funktion är att installera i ordning. Ofta måste man vara på en viss revision innan man kan uppdatera. Uppgradering via SDDC-hanteraren visar bara den aktuella versionen som du kan installera baserat på programvaruversioner; när det är uppfyllt kan du fortsätta att uppgradera.

Kompatibilitet och miljöberedskap för uppgraderingen görs också. Möjligheten att göra en förkontroll av miljön i förväg gör att oroa sig för att uppgradera till ett minne blott. Detta sparar också massor av tid från att manuellt kontrollera kompatibiliteten på full-stack. Mängden teknisk tid som spenderas och de optimerade integrationerna mellan Dell EMC VxRail-systemen och VMware är stora fördelar för organisationer. Att tidsbesparingar för organisationer inte kunde kvantifieras under denna testcykel.

Som framgår av grafiken i introt ovan såg vi en 15 % tid besparingar med Dell EMC VxRail jämfört med vår gör-det-själv-metod med VMware Validated Design (VVD). Vi måste också konstatera att denna procentandel representerar att VVD LCM inte behövde några hårdvaruuppdateringar. VxRail-distributionen slog inte bara VVD LCM-uppdateringen, den gjorde det genom att uppgradera hårdvarans fasta programvara som har konstruerats för optimal prestanda och stabilitet. Å andra sidan kontrollerar VVD LCM endast efter kompatibel firmware och har inte optimerats för bästa prestanda eller stabilitet.

VCF på VxRail-uppgraderingsprocessen för både VMware SDDC-stacken och VxRail-hårdvaran tog en förfluten tid på 11:16:24 att slutföra för både hanterings- och arbetsbelastningsdomänen som distribuerades för testning.

Gör det själv med VMware Validated Design Life Cycle Management Resultat

Proceduren för att uppdatera VMware Validated Design-lösningen är inte lika lätt som att leta efter uppdateringar och patchar som VCF på VxRail Solution. Här måste du manuellt kontrollera programvaruversioner av varje installerad VMware SDDC-komponent, sedan kontrollera hårdvaran för varje värd för att säkerställa att den är kompatibel med versionerna du uppgraderar till. För det här testet behövde vi inte uppgradera någon hårdvarufirmware eftersom allt var kompatibelt med versionerna av VMware-programvaran vi uppgraderade till.

Ett avgörande steg vid uppgradering av programvara är att se till att den underliggande hårdvaran är kompatibel med den nyare versionen av VMware SDDC-komponenter. När vi verifierat och laddat ner uppgraderingsbitarna kontrollerade vi sedan varje värd för kompatibilitet. Detta var en manuell process som bestod av att logga in i iDRAC för alla 8 värdar och kontrollera firmwareversionerna på var och en av de installerade enheterna, lagringskontrollerna och nätverkskortsadaptrarna. När vi väl hade vår lista var vi tvungna att gå vidare till webbplatsen VMware Hardware Compatibility List och manuellt söka och verifiera var och en av komponenterna.

För att utföra den faktiska uppgraderingen av VMware SDDC-komponenterna för att gå från VVD 5.1.1 till 5.1.2, uppgraderas följande programvarukomponenter:

  • Platform Service Controller apparater
  • vCenter Server-enheter
  • vSphere Update Manager Download Service
  • ESXi-värdar

Uppdateringen av både lednings- och arbetsbelastningsklustren tog en tid förfluten tid på 12:59:16 att slutföra. Endast VMware Software-komponenter uppdaterades under DIY LCM-testningen.

 

Den här rapporten är sponsrad av Dell Technologies. Alla åsikter och åsikter som uttrycks i denna rapport är baserade på vår opartiska syn på produkten/de produkter som övervägs.

[1] Gäller utvalda förkonfigurerade lösningar, kontakta din säljare för mer information. Utesluter beställningar över 1000 instanser, hybridlagring, utvalda vRealize-komponenter (vRA, vRO) och några andra funktioner. Kundkreditgodkännande, platsundersökning och konfigurationsarbetsbok måste fyllas i innan beställningen görs. Produkttillgänglighet, frakt, helgdagar och andra faktorer kan påverka implementeringstiden. Implementeringen inkluderar leverans, standardiserad installation och hård- och mjukvarukonfiguration. Endast USA, Storbritannien, Frankrike och Tyskland.

[2] Baserat på Dell Technologies interna analys, november 2019