Hem StorageReview.com Sweepstakes regler och föreskrifter

StorageReview.com Sweepstakes regler och föreskrifter

Flying Pig Ventures, LLC, DBA StorageReview.com

Sweepstakes regler och föreskrifter

Inget köp nödvändigt att delta eller vinna. Ett köp eller betalning kommer inte att förbättra dina chanser att vinna. Dessa regler gäller för alla Sweepstake/tävlingar som genomförs av Storagereview.com ("Sponsorn") om inte annat anges i de specifika tävlingsreglerna. Alla frågor om utlottningarna/tävlingarna ska ställas till: [e-postskyddad]

behörighet: Smakämnen Storagereview.com Sweepstakes/tävlingar (kollektivt "Sweepstakes") är öppna för alla fysiska personer som är lagliga bosatta i de 50 USA och District of Columbia, som är minst 18 år gamla vid tidpunkten för inresan. Invånare i New York, Florida och Rhode Island är härmed uttryckligen uteslutna från deltagande i några utlottningar om priset är värt $5,000.00 500.00 eller mer för New York och Florida invånare, eller $XNUMX eller mer för Rhode Island bosatta. Specifika Sweepstakes-regler och/eller riktlinjer kommer att tillhandahålla uppskattade prisvärden som avgör berättigande för invånare i New York, Florida eller Rhode Island. Tomt utanför USA, i Puerto Rico, Amerikanska Jungfruöarna och andra amerikanska territorier och ägodelar. Sweepstakes är föremål för alla tillämpliga federala, statliga och lokala lagar och förordningar och är ogiltiga där det är förbjudet enligt lag. Anställda, tjänstemän och styrelseledamöter för Flying Pig Ventures, LLC, deras respektive dotterbolag, dotterbolag, reklam- och marknadsföringsbyråer (tillsammans "Anställda") och närmaste familjemedlemmar och/eller de som bor i samma hushåll som Anställda är inte berättigade till delta i utlottningen. En kvalificerad person som deltar i denna utlottning och uppfyller kriterierna i dessa regler kan hänvisas till som en "Deltagare".

Överenskommelse om regler:  Genom att delta accepterar deltagaren att vara helt och villkorslöst bunden av dessa regler, och representerar och garanterar att deltagaren uppfyller alla behörighetskrav. Dessutom samtycker deltagaren till att acceptera sponsorernas beslut som slutgiltiga och bindande när det gäller innehållet i utlottningen. ALLA BROTT AV DESSA REGLER AV VINNARE (EFTER SPONSORERS GODKÄNNANDE) KOMMER ATT RESULTERA I DISKVALIFICERING AV DELTAGANDET, OCH VINNARE, OCH ALLA PRIVILEGIER SOM VINNARE KOMMER OM DET KOMMER ATT UPPHÖRAS.

Hur du deltar: Beroende på utlottningarna kommer sponsorn att ange den obligatoriska anmälningsmetoden. Bidrag som är ofullständiga eller inte följer reglerna kan diskvalificeras efter sponsorns fullständiga och eget gottfinnande. Deltagaren måste tillhandahålla all begärd information. Varje person som försöker eller på annat sätt uppmuntrar inmatning av flera eller falska kontaktuppgifter under flera identiteter eller använder någon enhet eller konst för att gå in eller uppmuntra flera eller falska inlägg, enligt sponsorns beslut, kommer att diskvalificeras. Det är strängt förbjudet att använda robotinträde.

Sweepstakes på sociala medier: Sweepstakes som lagts upp av sponsorn är inte på något sätt sponsrade, godkända, administrerade av eller associerade med Facebook, Instagram, Twitter, Tik Tok eller Reddit. Varje deltagare som deltar i en sponsortävling på någon av ovanstående sociala medier måste följa webbplatsens tävlingsregler och får endast använda ett användarnamn/konto/handtag etc. för sina bidrag. Flera anmälningar av deltagare på en dag är strängt förbjudna.

Odds: Oddsen att vinna kommer att bero på antalet kvalificerade bidrag som tas emot, enligt behörighetskraven i utlottningarna. 

VARNING: NÅGOT FÖRSÖK AV NÅGON PERSON, OAVSETT DELTAGARE ELLER INTE, ATT AVSIKTIGT SKADA, FÖRSTÖRA, manipulera ELLER VANDALISERA NÅGON SPONSORÄGDA WEBBPLATS ELLER MOBILAPPLIKATION ELLER RELATERADE SOCIALA NÄTVERKSPLATSER, I DEN NÄTVERKSPROCESSEN MIN DEN LEGITIMMA DRIFT AV SWEEPSTAKEN KAN BROTT MOT STRAF- OCH CIVILA LAGAR OCH SPONSOREN FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT SÖKA SKADESTÅND OCH FLITTIGT FÖRFÖRA ALLA ERSÄTTNINGAR MOT EN SÅDAN PERSON I DEN FULLSTÄNDIGHET SOM TILLÅTS ENLIGT LAGEN. 

Dragning/vinnare/priser: Dragningen och/eller urvalet av vinnaren kommer att väljas slumpmässigt bland alla kvalificerade bidrag av sponsorn, vars beslut och tolkningar i alla frågor som rör utlottningarna och dessa officiella regler är slutgiltiga och bindande i alla avseenden. Sponsorn förbehåller sig rätten att diskvalificera vilken deltagare eller vinnare som helst och kan vägra att dela ut ett pris till en person som inte är berättigad eller har brutit mot en regel, fått orättvis fördel i utlottningarna eller erhållit vinnarstatus med hjälp av bedrägliga medel. Om det finns en tvist om en deltagares identitet kommer priset att delas ut till den fysiska person till vilken e-postadressen tilldelas av internetleverantören som är ansvarig för domänen som är kopplad till den inlämnade e-postadressen. Om en vinnare visar sig vara olämplig eller inte i enlighet med Sweepstakes-reglerna kommer vinnaren att diskvalificeras och en alternativ vinnare kommer att tilldelas priset i en separat slumpmässig dragning. Vinnare kommer att meddelas via e-post eller via meddelandesystemet i en social medieplattform där Sweepstakes var värd och ombeds att ge en bekräftelse på att de är kvalificerade. Om ett pris returneras som obeställbart eller om vinnaren misslyckas med att slutföra bekräftelsen om kvalificering, kommer priset att förverkas, och en annan vinnare kan dras slumpmässigt, eller priset förverkas, vid sponsorns val.

Sponsorn förbehåller sig rätten att ersätta ett pris av samma eller högre värde för alla utlottningar. Priser kan inte lösas in mot kontanter, och ingen överföring eller tilldelning av priser är tillåten.

Vinnarna är ansvariga för att betala alla tillämpliga lokala, länsmässiga, statliga och federala skatter på priser baserat på prisets uppskattade detaljhandelsvärde. Varje deltagare som vinner ett pris värt $600 eller mer, eller ett sammanlagt värde av alla priser på totalt $600 under ett kalenderår kommer att få ett IRS 1099-formulär.

Priserna kan vara i nytt eller som nytt skick, tillverkarens garantier kan upphävas beroende på tillverkaren. Deltagarna förstår och erkänner att alla priser tillhandahålls "i befintligt skick" utan några ytterligare garantier med alla fel och brister. 

Allmänna villkor: Genom att delta i denna utlottning lovar du att följa sponsorns officiella regler och beslut, som kommer att vara slutgiltiga och bindande i alla avseenden. Underlåtenhet att följa dessa officiella regler kan resultera i diskvalificering från utlottningen. Allt Sweepstakes-material är föremål för verifiering och är ogiltigt om (a) inte erhållits i enlighet med dessa officiella regler och genom legitima kanaler, (b) någon del är förfalskad, ändrad, defekt, skadad, oläslig, reproducerad, manipulerad, stympad eller oregelbundna på något sätt, (c) erhålls där det är förbjudet, eller (d) de innehåller tryckfel, typografiska, mekaniska eller andra fel. Du tar på dig all risk för förlust, skada, förstörelse, försening eller missvisning av Sweepstakes-material som skickats till sponsorn. I händelse av att någon del av dessa utlottningar äventyras av aktiviteter utanför sponsorns kontroll som, enligt sponsorns enda uppfattning, korrumperar eller försämrar administrationen, säkerheten, rättvisan eller korrekt spel av utlottningarna eller dessa utlottningar, förbehåller sponsorn rätt att efter eget gottfinnande modifiera, avbryta eller avsluta utlottningen. Att vinna ett pris utgör tillåtelse för sponsorn och dess byråer att använda prisvinnarnas namn, adresser (stad och delstat), röster och/eller liknelser för reklam, marknadsföring och publicitet, endast för denna utlottning, utan ytterligare kompensation, såvida det inte är förbjudet av lag. Sponsorn kan förbjuda dig att delta i utlottningarna eller vinna ett pris om den, efter eget gottfinnande, fastställer att du försöker undergräva den legitima driften av utlottningarna genom fusk, bedrägeri eller andra orättvisa spelmetoder (inklusive användning av automatiserade spelmetoder). snabbinträdesprogram) eller avsikt att irritera, missbruka, hota eller trakassera andra deltagare eller sponsorer. Om denna utlottning av någon anledning inte kan genomföras som planerat, inklusive, men inte begränsat till, på grund av infektion med datavirus, buggar, manipulering, obehörigt ingripande, bedrägeri eller andra orsaker utanför sponsorns rimliga kontroll som korrumperar eller påverka administrationen, säkerheten, rättvisan, integriteten eller korrekt uppförande av utlottningarna, förbehåller sig sponsorn rätten att efter eget gottfinnande avbryta, avsluta, modifiera eller avbryta utlottningen och slumpmässigt dra från de bidrag som tagits emot fram till avboknings-/avstängningsdatumet att dela ut priser.

Sponsor kommer inte att vara ansvarig för någon skada, skada eller förlust av något slag som uppstår till följd av ditt deltagande i utlottningarna samt andra anspråk, skadestånd eller ansvar på grund av skador, skador eller förluster för någon person (inklusive dödsfall) eller egendom av något slag som helt eller delvis, direkt eller indirekt, är ett resultat av mottagande, acceptans, innehav, missbruk eller användning av ett pris eller deltagande i någon kampanjrelaterad aktivitet eller deltagande i denna utlottning. DU GODKÄNNER ATT SLIPPA, FRÅN OCH HÅLLA OSKADLIG SPONSOR, DESS AFFILIATE, DOTTERBOLAG, ANSTÄLLDA, Tjänstemän, DIREKTÖRER, AGENTER OCH TILLDELNINGAR FRÅN OCH MOT NÅGON ELLER ALLA ANSVAR, FÖRLUSTER, SKADA FRÅN PARTER, SKADA, SKADA. ES. 

Vinnarlista: För ett tillkännagivande av vinnarna eller för att erhålla en kopia av dessa regler, besök webbplatsen, annars kommer vinnarna att publiceras på den sociala medieplattform som utlottningen hölls på efter att de slutförts.